ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

24 ส.ค. 2560
: ได้รับรางวัลการนำประกวดโครงานวิทยาศาสตร์ ในการเข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ครั้งที่ 2
21 ส.ค. 2560
: ได้รับรางวัล การประกวดเเละเเข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 28