ประกาศการหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ วัน
 
       

ด้วย กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาครู และบุคลากร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง ๙ โรงเรียน และ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

                 ในการนี้  ทางโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  จึงแจ้งหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๖๑ จำนวน ๑ วัน ซึ่งในการหยุดครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอนชดเชยไว้ล่วงหน้าแล้ว

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   
ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 2561