ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
เพลงประจำโรงเรียน
 
 

เพลงมาร์ชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์


โรงเรียนล้ำค่ากาญจนาภิเษกวิทยาลัย       เพชรบูรณ์แม้ไกลแต่ความภูมิใจมากล้นคณนา
น้ำเงิน-ทอง สีธงงามอร่ามตา                          มีความหมายที่ทรงคุณค่าเหนือใด
กาญจนาภิเษกบรมจักรีองค์ภูมิพล                   ชาวไทยทุกคนปลื้มเปรมกมลแซ่ซร้องถวายชัย
จึงสร้างอนุสรณ์เพื่อจอมผไท                         โรงเรียนของเราก็เป็นหนึ่งในมหามงคล
สร้างวินัย ใฝ่คุณธรรม นำวิชา สามัคคี            ภักดีชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยิ่งล้น
พวกเรารู้กตัญญูทั่วทุกคน                            จะประพฤติตนให้สมศักดิ์ศรีนามา
โรงเรียนของเรากาญจนาภิเษกวิทยาลัย          เพชรบูรณ์วิไลราชพฤกษ์นั้น ไซร้สดสีงามตา
ดูประหนึ่งสัญลักษณ์พระศาสดา                    ขอตั้งสัจจารักษ์ชาติ ศาสนา เทิดองค์มหาราชัน

ดาวน์โหลดไฟล์

 
 
>>>