ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
วิสัยทัศน์
 
 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพครูสู่ความเป็นเลิศ สร้างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี วิถีกาญจนาภิเษกวิทยาลัย บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ก้าวสู่มาตรฐานสากล


 
 
>>>