เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ปีการศึกษา2560
 แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกดูรูปภาพต่อ