พิธีครอบหมวกและประดับแผงคอ ภปร. นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
 
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกดูรูปภาพต่อ