รับมอบรางวัลในการแข่งขันกีฬาการจนาเกมส์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
 


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกดูรูปภาพต่อ