ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
03 ก.ย. 2561
: ประกาศการหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ วัน
10 พ.ค. 2561
: ตัวอย่างข้อสอบการประเมินนานาชาติ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 มี.ค. 2561
: ประกาศเรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2561
: ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
09 มี.ค. 2561
: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2561
23 ก.พ. 2561
: ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
09 ก.พ. 2561
: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
25 ม.ค. 2561
: ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
20 ก.ย. 2561
: ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ ๘/๒๕๖...
01 ส.ค. 2561
: ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖...
04 มิ.ย. 2561
: ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน ครั้งที่ ๖/๒๕...
09 พ.ค. 2561
: แบบฟอร์ม-สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศ...
06 พ.ค. 2561
: ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖...
28 มี.ค. 2561
: ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑...
27 ก.พ. 2561
: ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มีนาคม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑...
01 ก.พ. 2561
: ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ ครั้งที่ ๒/...
 
 
KruTube channel “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู” Dek-D.com : เว็บสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จ.เพชรบูรณ์)
ข่าวการศึกษา