ประวัติโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ทำเนียบผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เพลงประจำโรงเรียน
KCN PB News

 
20 ต.ค. 2561
: ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
15 ต.ค. 2561
: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
05 ต.ค. 2561
: ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
03 ก.ย. 2561
: ประกาศการหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ วัน
10 พ.ค. 2561
: ตัวอย่างข้อสอบการประเมินนานาชาติ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 มี.ค. 2561
: ประกาศเรียกตัวสำรองรายงานตัวเข้าเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561
15 มี.ค. 2561
: ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
09 มี.ค. 2561
: ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา2561
 
 
 
 
30 ต.ค. 2561
: แบบฟอร์ม-สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ...
30 ม.ค. 2561
: แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน
06 ม.ค. 2561
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันวอลเล...
26 ก.ค. 2560
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเ...
29 มิ.ย. 2560
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรฯ...
27 มิ.ย. 2560
: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ PISA ของนักเรียน...
12 มิ.ย. 2560
: ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2560
12 มิ.ย. 2560
: ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารวิชาการ ปีการศึกษา2560
 
 
KruTube channel “ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู” Dek-D.com : เว็บสำหรับวัยรุ่นโดยเฉพาะ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จ.เพชรบูรณ์)
ข่าวการศึกษา